Hoppa till innehåll

Brandskyddskontroll

Genom att göra regelbundna brandskyddskontroller i ditt hem förebygger vi bränder. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister som kan innebära risker för brand i anläggningen.

Vi är utsedda av Räddningstjänsten Storgöteborg att utföra brandskyddskontrollerna i Lilla Edets kommun.

Så går kontrollen till

Vid kontrollen så kontrollerar brandskyddskontrollanten hur olika faktorer påverkar brandskyddet så som sotbildningar och beläggningar, förändringar eller skador på det tekniska utförandet, temperatur och tryckförhållanden, om det är tätt och hur driften och skötseln är. Eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad kontrolleras och det är viktigt att kontrollanten får tillgång till alla delar där rökkanalen passerar så som ex. tillgång till taket varför det är viktigt att en säker stege finns på plats och att takanordningen är i god ordning.

Intervall och taxa för brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen sker enligt MSB:s föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen två, tre eller sex år.

Kommunen fastställer avgifterna för den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen, dock inte extrasotningar som genomförs mellan ordinarie sotningar.

När vi utför sotning och brandskyddskontroller enligt taxan aviserar vi område för område. Skulle du behöva boka om din sotning eller brandskyddskontroll ger vi tider då vi är i närheten av ditt område igen. Detta spar pengar för både er och oss då vi kan hålla oss till den kommunala taxan och inte behöver åka extra för att komma ut till din fastighet vilket medför extra kostnader.

Taxa / Brandskyddskontroll Intervall