Hoppa till innehåll

Sotning

Vi arbetar på uppdrag av Räddningstjänsten Storgöteborg, där vi ansvarar för att sotningspliktiga objekt sotas och kontrolleras i Lilla Edets kommun. Hos oss kan du även få hjälp med ventilation och rådgivning vid skorstensrenovering.

Vår personal är välutbildad och professionell.
Vi är ett privat företag som arbetar på uppdrag av kommunerna och utför de arbeten som Lagen om skydd mot olyckor föreskriver och är till för att förhindra uppkomsten av brand orsakat av soteld.

Våra utbildade skorstensfejare sotar din anläggning, kontrollerar att inte sprickor uppkommit och andra aspekter som kan påverka säkerheten gällande din eldstad.

Vi behöver komma upp på taket och en godkänd stege krävs för att våra skorstensfejare ska vara säkra då de utför en stor del av arbetet på taket.

Extrasotningar kan alltid beställas utöver de lagstadgade intervallerna.

Intervall och taxa för sotning

Kommunen fastställer avgifterna för den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen, dock inte extrasotningar som genomförs mellan ordinarie sotningar.

När vi utför sotning och brandskyddskontroller enligt taxan aviserar vi område för område. Skulle du behöva boka om din sotning eller brandskyddskontroll ger vi tider då vi är i närheten av ditt område igen. Detta spar pengar för både er och oss då vi kan hålla oss till den kommunala taxan och inte behöver åka extra för att komma ut till din fastighet vilket medför extra kostnader.

Taxa / Sotningsintervall